مقاله بررسي تاثير معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي در بروز حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي در بروز حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

این مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش), چولگی, کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی اول فروردین 91 تا آخر آذر 91 حباب رخ داده است. در این دوره با بررسی قیمت ها بین روزی و سری زمانی 5 دقیقه ای و همچنین استخراج معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه های زمانی 5 دقیقه ای به بررسی این تاثیر پرداخته ایم. بعد از اجرای آزمون های تشخیص حباب در شرکت های مورد بررسی, نمونه مورد بررسی به دو گروه شرکت های بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. در ادامه برای بررسی تاثیر رفتارهای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت های حباب قیمتی, آمار معاملات این گروه از افراد را بصورت سری زمانی بین روزی 5 دقیقه ای استخراج کرده و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت باینری به بررسی تاثیر معاملات این دو گروه در بروز حباب پرداخته ایم. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از آن است که اشخاص حقیقی تاثیر بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی در بروز حباب قیمتی در بازه زمانی تحقیق داشته اند.

لینک کمکی