مقاله ميزان درک و شناخت دانشجويان از دانش تأمين مالي شخصي (تحليل رفتار دانشجويان نسبت به دانش تامين مالي شخصي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ميزان درک و شناخت دانشجويان از دانش تأمين مالي شخصي (تحليل رفتار دانشجويان نسبت به دانش تامين مالي شخصي) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

هدف از این تحقیق, بررسی و تحلیل رفتار دانشجویان و میزان درک و شناخت آنها از دانش تأمین مالی شخصی بوده است که بدین منظور 120 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش های مدیریت مالی و بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ورودی سال تحصیلی 91-1390 به روش کل شماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر, پرسشنامه بوده است که بعد از تحلیل کیفی و کمی داده های به دست آمده از طریق آزمون مقایسات زوجی نتایج نشان داد که رفتار و میزان درک و شناخت دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد ابهر از دانش تأمین مالی شخصی با توجه به گرایش رشته و جنسیت متفاوت نمی باشد.

لینک کمکی