مقاله بررسي تأثير ماه هاي مذهبي بر بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير ماه هاي مذهبي بر بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :38

این تحقیق به بررسی یکی از حوزه های جدید دانش مدیریت مالی تحت عنوان مالی رفتاری می پردازد. مسئله ای که در این تحقیق دنبال می شود, "اثر ماه های مذهبی" می باشد. اثر ماه های مذهبی یکی از بی نظمی های بازار سرمایه است که از جمله مقوله های "اثرات دوره ای یا تقویمی" می باشد و ادعا می کند که در ماههای مختلف مذهبی از نظر متغیرهای اساسی بازار یعنی بازدهی, نوسان پذیری بازده و حجم معاملات, ناهمسانی وجود دارد. به عبارت دیگر الگوهای منظمی در رفتار سری زمانی این متغیرها در ماه های مذهبی وجود دارد. بنابراین می توان با تدوین استراتژی هایی از این الگوهای ماهانه بازده اضافی یا غیرعادی کسب نمود. این تحقیق بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 11/11/1384 هجری شمسی مصادف با 1/1/1427 (اول محرم) هجری قمری تا تاریخ 16/9/1389 هجری شمسی مصادف با 30/12/1431 (آخر ذی الحجه) هجری قمری اجرا می شود. روش اجرای این تحقیق تحلیل رگرسیونی می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق ماه محرم تاثیر معناداری بر بازدهی, نوسان پذیری بازده و حجم معاملات بورس تهران ندارد, ماه رمضان بر نوسان پذیری بازده تاثیر معناداری داشته ولی بر بازدهی و حجم معاملات اثر معناداری ندارد؛ و ماه ذی الحجه بر بازدهی و نوسان پذیری بازده مؤثر بوده ولی بر حجم معاملات اثر معناداری نگذاشته است.

لینک کمکی