مقاله بررسي ابعاد مختلف راهبري شرکتي با اجتناب مالياتي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ابعاد مختلف راهبري شرکتي با اجتناب مالياتي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف این پژوهش, بررسی رابطه بین ابعاد راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. داده­های مورد استفاده, از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, در طی سال­های 1384 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش بیانگر این است که بین نسبت اعضا غیر موظف هیئت مدیره با اجتناب مالیاتی آن‌ها رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها رابطه معنی داری وجود ندارد سایر فرضیه­های این پژوهش حاکی از آن است که بین نوسان پذیری بازده, ریسک تجاری بالا, پاداش هیئت مدیره, سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره و درصد سهام شناور آزاد با اجتناب مالیاتی رابطه­ی مثبت و معنی­دار و بین ریسک تجاری پایین, تفکیک مدیر عامل از اعضا­ و مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی, رابطه منفی و معنا­دار در سطح اطمینان 95% تایید شده تلقی گردیده است.

لینک کمکی