مقاله بررسي اثر آهنربايي ناشي از دامنه نوسانات قيمت در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر آهنربايي ناشي از دامنه نوسانات قيمت در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

حدود نه سال است که دامنه نوسان قیمت به شکل درصدی از قیمت در بورس اوراق بهادار تهران همچونبسیاری از بازارهای سهام نوظهور, به منظور کنترل نوسانات قیمت ها و ثبات بازار مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از آثار منفی این مکانیسم در بازارها با عنوان اثر آهنربایی شناخته می شود. پژوهش حاضر اثر آهنرباییناشی از دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های پنل لاجیت مورد بررسی قرارمی دهد. در این پژوهش فرضیه وجود اثر آهنربایی ناشی از بکارگیری دامنه نوسان تایید شد و رابطه وسعتدامنه نوسان با شدت اثر آهنربایی مورد تایید قرار نگرفت.

لینک کمکی