مقاله سرايت‌پذيري تلاطم در بازار سرمايه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سرايت‌پذيري تلاطم در بازار سرمايه ايران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :33

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز, طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار, مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار Eviews در دو بخش داده­های هفتگی(فروردین­ماه سال 1382 تا اواخر مردادماه سال 1392) و روزانه (آذرماه 1390 تا پایان مردادماه 1392) جمع­آوری و مورد آزمون قرار گرفته­اند. روش پژوهش حاضر برمبنای طبقه­بندی تحقیقات براساس روش, ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی, کاربردی و پس­رویدادی بوده و از نظر نوع, همبستگی محسوب می­گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت­پذیری بازار سرمایه از بازارهای موازی ارز, طلا و نفت را تایید می­نماید. به عبارت دیگر فرضیات اصلی پژوهش مبنی بر اثرپذیری بازار سرمایه از بازارهای موازی از دو منظر بازده و ریسک حفظ می­گردد. یافته­های جانبی پژوهش حاضر حاکی از آن است که رابطه مثبت و دوسویه­ای میان دو بازار ارز و طلا در دوره مورد بررسی وجود داشته است. و هچنین احراز این نتیجه که بهترین نماینده جهت سنجش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور, داده­های مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار بوده است. نهایتاً در این پژوهش مدل برآوردشده, که مربوط به بازده روزانه بازارهای طلا و ارز بر بازده شاخص کل بازار سهام بوده است, به عنوان بهترین برآوردکننده اثرات سرایت میان­بازاری­ به شکل مفهومی و ریاضی تبیین گردیده است.

لینک کمکی