مقاله بررسي اثر سودهاي غيره منتظره بر احساسات سرمايه گذار تحت پديده شهود نمايندگي در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر سودهاي غيره منتظره بر احساسات سرمايه گذار تحت پديده شهود نمايندگي در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

پژوهش های متعددی نشان می دهند که سرمایه‌گذاران بر خلاف آنچه مالی استاندارد بیان می کند, عقلایی رفتار نمی کنند و احساسات نقشی کلیدی در تعیین رفتار سرمایه گذاران ایفا میکند. مالی رفتاری ادعا می کند که افراد تحت پدیده های روانشاختی از رفتار عقلایی منحرف می شوند. این پدیده ها براحساسات فرد اثر گذاشته و احساسات نیز تعیین کننده رفتار هستند. در این پژوهش اثر سودهای غیره منتظره گذشته شرکتها بر احساسات سرمایه گذار, تحت پدیده شهود نمایندگی که موجب بروز بیش واکنشی می شود, مورد مطالعه قرار گرفته است. احساسات سرمایه گذاران با استفاده از شاخص آرمز اندازه گیری شده است و روش پژوهش مبتنی بر آزمون آماری علیت گرانجر و همچنین رویداد پژوهی میباشد. جامعه آماری پژوهش, شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1380 تا 1392 میباشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد احساسات سرمایه گذاران از طریق سود های غیره منتظره گذشته قابل پیش بینی اند که بوسیله آن می توان جهت حرکت بازار را پیش بینی نمود.

لینک کمکی