مقاله ارزش‌گذاري طرح‌هاي خطرپذير با استفاده از اختيارات طبيعي و اختيار معامله قسطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزش‌گذاري طرح‌هاي خطرپذير با استفاده از اختيارات طبيعي و اختيار معامله قسطي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

ارزش طرح­هایی که سرمایه­گذار خطرپذیر در آن سرمایه­گذاری می­کند, به مثابه آورده صاحب آن قلمداد می­شود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. در این پژوهش به ارزش­گذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداخته­ایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ, کران بالا و پایینی برای ارزش­گذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیوسته, به دست آورده­ایم و از آن کران­ها برای ارزش­گذاری طرح­های سرمایه­گذاری خطرپذیر استفاده کرده­ایم. با استفاده از شبیه­سازی مونت­کارلو نشان داده­ایم که کران­های به دست آمده در این مقاله از کران به دست آمده توسط دیویس و همکارنش کاراتر است. همچنین با استفاده از روش عددی مونت­کارلو و رویه حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتز), ارزش اختیار معامله قسطی را محاسبه کرده و با کران­های به دست آمده مقایسه نموده­ایم که ارزش تقریباً دقیق این روش عددی, در داخل کران­های به دست آمده جای گرفته است که این خود دلیلی بر تایید کران­هاست.

لینک کمکی