مقاله تاثير اوراق قرضه قابل تبديل با ويژگي بازخريد بر زمان سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير اوراق قرضه قابل تبديل با ويژگي بازخريد بر زمان سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

اوراق قرضه ی قابل تبدیل, اوراق بهاداری ترکیبی هستند که ویژگیهای سهام و اوراق قرضه را دارا میباشند.در هر زمان دارندهی اوراق میتواند نسبت به نگه داشتن اوراق و یا تبدیل آن به سهام تصمیم بگیرد. همچنیندر صورتیکه در قرارداد ذکر شده باشد شرکت ناشر میتواند اوراق را بازخرید نماید. تقابل بین دارندهی ایناوراق و ناشر, قیمت این اوراق را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار میدهد. در مطالعه ی حاضر با استفاده ازبازی توقف, تعامل بین دارنده ی اوراق و ناشر بررسی و تاثیر اوراق بر زمانبندی تصمیمات سرمایه گذاری وآستانه های بهینه ی سرمایه گذاری, ورشکستگی, تبدیل و اختیار خرید و تاثیر نوسانات, پرداخت کوپن و قیمتتوافقی بر این آستانه ها مورد بررسی قرار میگیرد.

لینک کمکی