مقاله روش هاي نوين تأمين مالي باشگاه هاي فوتبال در کشورهاي توسعه يافته و بررسي تطبيقي آن با کشورهاي در حال توسعه ( مورد خاص : باشگاه هاي فوتبال حرفه اي ليگ برتر ايران و انگلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روش هاي نوين تأمين مالي باشگاه هاي فوتبال در کشورهاي توسعه يافته و بررسي تطبيقي آن با کشورهاي در حال توسعه ( مورد خاص : باشگاه هاي فوتبال حرفه اي ليگ برتر ايران و انگلستان) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف کلی تحقیق مدلسازی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در مقایسه با باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان در فصل92-1391می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه ی توصیفی- تحلیلی اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد: چگونگی تأمین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران با شیوه های تأمین مالی باشگاه های فوتبال انگلیس تفاوت آشکار دارد. اکثر باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی ایران مبتنی بر کمک های مستقیم دولت و سازمان های صنعتی( 65 %) بوده, اما باشگاه های انگلیس خصوصی و از طریق حق پخش تلویزیونی(31 %), درآمد روز مسابقه( 21%) و جریان نقد حاصل از تجارت( 22% ) تأمین مالی می شدند. دولتی بودن باشگاه ها , عدم شفافیت صورت های مالی,امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی , عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تأمین مالی, استفاده محدود از مدیران خلاق و با تخصص های تجاری و مالی در سطوح مختلف از جمله موانع مهم تأمین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران می باشد.

لینک کمکی