مقاله بررسي اهميت عوامل توانمندي مراکز تحقيق و توسعه بر روش هاي انتقال تکنولوژي در سرمايه گذاري مطالعه موردي : صنايع خودرو سازي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اهميت عوامل توانمندي مراکز تحقيق و توسعه بر روش هاي انتقال تکنولوژي در سرمايه گذاري مطالعه موردي : صنايع خودرو سازي ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

تحقیق و توسعه به عنوان یک عامل اصلی در رشد صنایع و سرمایه گذاری های آتی محسوب می شود که می تواند بقائ سازمان ها را در دنیای پیچیده رقابت رقم بزند. شناخت توانمندی های مراکز تحقیق و توسعه و ارزیابی های دقیق در جهت تحقق اهداف استراتژیک در شرکت های خودرو سازی از اهم مسایل است. صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مولد و تاثیر گذار در ابعاد مختلف جامعه در تمام دنیا جای خود را بیش از پیش باز کرده و و با سرمایه گذاری های بلند مدت گسترش یافته است. در این مقاله , سعی شده است بر اساس نظر خبرگان و مطالعات پیشین, ابتدا عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه مشخص گردد و سپس تاثیر این عوامل به عنوان معیار های ارزیابی به روش مقایسه‌های زوجی [i]((FDEMATEL بررسی شده است. سپس اهمیت آن ها بر کانال ها ی انتقال تکنولوژی که نقش بسزایی در سرمایه گذاری دارند , توسط 20 نفر از خبرگان شرکت های ایران خودرو و سایپا در یک ماتریس مورد بررسی قرار گرفته است که علاوه بر تعیین اولویت های توانمندی بیان کننده چالش های موجود نیز در این مراکز می باشد

لینک کمکی