مقاله بررسي اثرات غيرخطي سياست پولي در چارچوب دو کانال ارزش خالص و جريان نقدي شرکت‌ها (کاربردي از روش پنل کوانتايل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات غيرخطي سياست پولي در چارچوب دو کانال ارزش خالص و جريان نقدي شرکت‌ها (کاربردي از روش پنل کوانتايل) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

فرآیند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد همواره برای سیاست‌گذاران پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به این جهت تاکنون کانال‌های مختلفی تحت عنوان مکانیزم انتقال پولی مطرح گشته‌اند. کانال ارزش خالص و جریان نقدی از زیرمجموعه‌های کانال ترازنامه بوده و جدیدترین کانال‌های مطرح شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می‌باشند؛ بنابراین بررسی نقش شرکت‌ها در مکانیزم انتقال پولی برای اولین بار در ایران ضرورت انجام این مطالعه می‌باشد. از طرفی هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرمستقیم و غیرخطی سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان نقدی شرکت‌ها بر میزان تسهیلات دریافتی در دهک‌های مختلف می‌باشد. به این منظور صورت‌های مالی پنجاه شرکت غیرمالی در ایران برای دوره زمانی 1386-1393 با استفاده از روش پنل کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور خلاصه نتایج بیانگر اثرات قوی‌تر سیاست پولی از طریق ارزش خالص در دهک نود و پنجم تسهیلات و همچنین اثرات قوی‌تر سیاست پولی از طریق جریان نقدی در دهک‌های میانی تسهیلات می‌باشد.

لینک کمکی