مقاله رابطه قيمت سهام شرکت‌هاي سرمايه گذاري با ارزش خالص دارايي آن‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه قيمت سهام شرکت‌هاي سرمايه گذاري با ارزش خالص دارايي آن‌ها :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

از نظر تئوریک ارزش روز پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت, به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های ارزشگذاری سهام آن­ها تلقی می­شود. در عمل قیمت سهام شرکت­های سرمایه­گذاری با مقداری کسر یا صرف, نسبت به ارزش خالص دارائی­های شرکت در بازار معامله می­شود که معامل سهام با کسر از عمومیت بیشتری برخوردار است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین قیمت سهام شرکت­های سرمایه گذاری و ارزش خالص دارائی­های آن­ها است که برای این منظور داده­های مربوط به قیمت و ارزش خالص دارایی­های شرکت­های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, از سال1381 تا پایان سال 1388, به عنوان دو متغیر سری زمانی با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که در رابط کوتاه­مدت, وجود خودهمبستگی میان سری قیمت به خوبی روشن بوده و علت این امر بیشتر متأثر از دو عامل حد نوسان قیمت و محدودیت حجم مبنا می­باشد. در رابط بلند­مدت تصریح شده است که بعد از سال 83 قیمت سهام شرکت­های سرمایه گذاری عبارت است از67%ارزش خالص دارائی­های آن­ها به همراه جمع جبری یک مقدار ثابت (732 ریال) و یک مقدار متغیر وابسته به زمان(روند). مقدار متغیر رابط تعادلی بلند­مدت در بورس تهران سیری نزولی داشته که حاکی از افزایش کسر قیمت سهام شرکت­های سرمایه گذاری بورس تهران در سال­های اخیر بوده است. با توجه به بالا بودن ضریب همبستگی بین کسر سهام شرکت­های مختلف نمونه در طول زمان, میتوان بیان نمود که تئوری­های رفتاری نقش بیشتری را در تشریح تغییرات کسر سهام بورس تهران ایفا نموده­اند.

لینک کمکی