مقاله آزمون روش شارپ تجديد‌نظر‌شده مبتني بر ارزش در معرض خطر جهت ارزيابي عملکرد (شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران)?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آزمون روش شارپ تجديد‌نظر‌شده مبتني بر ارزش در معرض خطر جهت ارزيابي عملکرد (شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران)? :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :27

در این مقاله, شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص‌ قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین‌المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک, در این شاخص به عنوان یک نو‌آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر, ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران با دو روش محاسبه شاخص شارپ و شاخص شارپ تجدید‌نظر‌شده در دوره زمانی سال 1385 تا 1389 مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که پرتفوی متنوعی دارند (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) استفاده از شاخص شارپ یا شارپ تجدید‌نظر شده, تفاوت معناداری در رتبه‌بندی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند. در مورد شرکت‌هایی که پرتفوی ندارند (شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی) و یا پرتفوی متنوعی ندارند به‌رغم مشاهده تفاوت ظاهری در رتبه‌بندی, این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

لینک کمکی