مقاله کاربرد تئوري مقدار فرين در پيش‌بيني ارزش در معرض ريسک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد تئوري مقدار فرين در پيش‌بيني ارزش در معرض ريسک :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :33

کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مباحث مالی می­باشد, بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه­گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین‌المللی برگزیده شد, استفاده از آن عمومیت یافته است. پیش­بینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه­گذاری و مدیریت ریسک فراهم می­کند. به علت دنباله پهن بودن اکثر سری‌های زمانی مالی, تئوری مقدار فرین (EVT) ابزاری قدرتمند در تعیین VaR با تمرکز بر شکل توزیع­های احتمالیِ دنباله پهن می­باشد. در این مقاله رویکرد فراتر از آستانه را در پیش­بینی ارزش در معرض ریسک شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بکار می­گیریم و نتایج این روش را با نتایج حاصل از دیگر رویکردها شامل روش خود رگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس, شبیه­سازی تاریخی و واریانس-کوواریانس مقایسه می­کنیم. نتایج تحقیق نشان می­دهد که استفاده از این رویکرد در سطوح اطمینان بالا قابل اتکا می­باشد.

لینک کمکی