مقاله ارزيابي فرصت سرمايه گذاري با تجزيه و تحليل ساختار مالي موثر بر ارزش شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي فرصت سرمايه گذاري با تجزيه و تحليل ساختار مالي موثر بر ارزش شرکت :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

در رابطه با نیاز به تصمیم گیری در خرید یا سرمایه گذاری در نهادهای جدید اقتصادی با اطلاعات صحیح و مفصل درباره موقعیت و شرایط بهبود اقتصادی آنها, برآورد سرمایه گذاری بالقوه, نقش و مفهوم آن را بهتر از پیش مشخص می سازد. دانستن اثربخشی ایجاد شده توسط راهبرد مالی بر ارزش های سازمانی پا به پای عواملی که نقشی در فرآیند ارزیابی ساختار مالی ایفا می کنند, عناصر اولیه و اصلی هستند که به موفقیت چنین روشی منتهی می شوند. هدف این پژوهش, بر اساس نمونه ای شامل 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به میزان وزن فعالیت آنها در دستیابی به تولید ناخالص داخلی GDP برای سال 1391 , ترسیم یکسری الگو های ریاضی است که می تواند به عنوان ابزاری برای تعیین و تعریف کمیّت اثربخشی های ایجاد شده توسط ساختار مالی بر روی ارزش شرکت ها بکار رود. پژوهش حاضر, همزمان, سعی در تعیین یک سری عوامل داخلی دارد که عوامل خاص برای شرکت به شمار می روند به گونه ای که ترکیب ساختار مالی و نیز شدت عملکرد آنها برپایه اهرم مالی را تعیین می کند. برای دستیابی به نتایج تحقیق, روش های تحلیل داده ها نظیر تکنیک نسبت ها و تحلیل رگرسیون خطی با متغیرهای مستقل جایگزین, نوع ANCOVA بکار رفته است. پردازش داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS21 و AMOS20 انجام شده است. نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت میان نسبت خود استقلالی مالی و نسبت سود تقسیمی با ارزش شرکت از یک طرف و ارتباط منفی میان نسبت های بدهی با ارزش شرکت از طرف دیگر می باشد. همچنین افزایش نسبت خود استقلالی مالی و نسبت نقد باعث کاهش اهرم مالی در حالیکه افزایش بازده دارایی ها و نسبت دارایی ثابت نامشهود باعث افزایش در اهرم مالی می شود. علاوه بر این زمینه فعالیت های مختلف شرکت ها (گروه خدمات, نفت,کشاورزی و صنایع و معادن) در رابطه راهبردهای سرمایه گذاری تاثیر دارد.

لینک کمکی