مقاله ارزش گذاري برند رايتل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزش گذاري برند رايتل :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :34

برند, از ارزشمندترین دارایی های نامشهود و عامل تمایز شرکت ها برای مشتریان است. ارزش مالی برند درمدیریت استراتژیک, تعاملات مالی و دعاوی قضایی کاربرد دارد. با فراهم شدن امکان پذیرش ارزش مالی برندبعنوان وثیقه بانکی خصوصا برای صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری مداوم و راهکارهای تامین مالی هستند,مشخص بودن ارزش مالی برند شرکت, مزیتی در اخذ تسهیلات محسوب می شود. صنعت ارتباطات, از جمله ایننوع صنایع بوده و بنابراین برآورد ارزش مالی برند در این صنعت حائز اهمیت است. در این پژوهش با هدفارزش گذاری مالی برند صنعت اپراتورهای تلفن همراه, به بررسی روش های موجود برای ارزش گذاری برند, صنعتاپراتورهای تلفن همراه و سپس ارزش گذاری شرکت رایتل به عنوان مطالعه موردی پرداختیم. انتخاب مدلمناسب ارزش گذاری از روش تاپسیس انجام و دو مدل Intangible Business و Financial World انتخاب شد.انتخاب دو روش, برای سنجش اعتبار ارزش نهایی ارزش گذاری انجام شد. با به کارگیری مفهوم عدد موقعیتبرای هر یک از روش ها نشان داده شد که حساسیت آن ها نسبت به ورودی, کم و نتایج آن ها بطور نسبی قابلاعتماد است.

لینک کمکی