مقاله رابطه ميزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه ميزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

این تحقیق درصدد بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی سهام بوده است. هر سرمایه گذار منطقی علاوه بر توجه دو معیار بازده و ریسک در امر سرمایه گذاری, باید به قابلیت نقدشوندگی سهام نیز توجه داشته باشد برای این منظور رابطه شاخص های نقدشوندگی (حجم معاملات, ارزش معاملات, تعداد دفعات معاملات, تعداد روزهای معامله شده و گردش سهام معاملات) با سهام شناور آزاد 164 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. برای این منظور داده های سه ماهه از سال های 1391- 1385 این شرکت ها جمع آوری شدند. با استفاده از روش از داده های ترکیبی(پنل) مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد گردید. نتایج نشان داد بین سهام شناور آزاد و همه شاخص های نقدشوندگی, رابطه ی معنی داری وجود دارد. با توجه به مقادیر ضرایب برآورد شده, بیشترین تا کمترین رابطه را به ترتیب گردش سهام معاملات, تعداد روزهای معامله شده, حجم معاملات, تعداد دفعات معاملات, ارزش معاملات با متغیر سهام شناور آزاد دارند.

لینک کمکی