مقاله ارزيابي عملکرد پرتفوي با استفاده از استراتژي سرمايه گذاري قُوي سياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد پرتفوي با استفاده از استراتژي سرمايه گذاري قُوي سياه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

یکی از مهم­ترین عوامل کسب بازدهی متناسب با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص, شناسایی الگوهای قیمتی می­باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد, می­توان با تشکیل پرتفوی در زمان­های مناسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار کسب کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر, بررسی تحلیلی عملکرد پرتفوی تشکیل شده بر مبنای استراتژی سرمایه­گذاری قوی سیاه در مقایسه با پرتفوی شاخص بازار, با استفاده از معیارهای ریسک و بازده, (در بازار دارای رخدادهای غیرمنتظره) می­باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت از 10 صنعت مختلف بورسی می­باشد, که از فرودین 1383 تا آذر 1393 مورد معامله قرار گرفته­اند و داده­ها بصورت ماهانه از بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای رخدادهای قوی سیاه می­باشد و سطح این نوسانات 4.22± درصد برآورد می­شود. همچنین با تشکیل پرتفوی بر مبنای استراتژی قوی سیاه نسبت به پرتفوی شاخص بازار, با وجود محدودیت­های حاکم بر بازار, عملکرد بهتری مشاهده می­شود.

لینک کمکی