مقاله ارزش‏گذاري تصميمات ارزش‏آفرين سازمان مادر در کسب و کارهاي تابعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزش‏گذاري تصميمات ارزش‏آفرين سازمان مادر در کسب و کارهاي تابعه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

ضرورت وجود سازمان مادر از طریق شناسایی نحوه تاثیرگذاری و هم چنین میزان ارزش‏آفرینی تصمیمات و استراتژی‏های سازمان مادر در برآورده ساختن انتظارات ذی‏نفعان کسب و کارهای تابعه مشخص می‏شود. استراتژی‏های سازمان مادر اگر منجر به افزایش جریان‏های نقدی , نرخ رشد مورد انتظار , مدت زمان رشد فزاینده و یا کاهش هزینه استفاده از سرمایه نشوند, ارزشی در کسب و کارهای تابعه خود خلق نمی‏کنند. در این تحقیق استراتژی‏ها و تصمیمات سازمان مادر را به عنوان یک دارایی نامحسوس در نظر می‏گیریم و با استفاده از رویکردهای ارزش‏گذاری فرآیندی را ارائه می‏دهیم که بتوانیم میزان ارزش آفرینی تصمیمات سازمان مادر را در کسب وکارهای تابعه آن بسنجیم.

لینک کمکی