مقاله مقايسه کارائي استراتژي هاي تکنيکال ميانگين متحرک نمايي و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خريد و نگهداري براي خريد سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه کارائي استراتژي هاي تکنيکال ميانگين متحرک نمايي و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خريد و نگهداري براي خريد سهام :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

در این تحقیق کارآمدی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی(EMA) و شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام بررسی شد. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج شد و با داده های بدست آمده با روش خرید و نگهداری مقایسه گردید. نتایج نشان داد, در دوره های به شدت صعودی (سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره های با روند بازار متعادل, استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند.

لینک کمکی