مقاله مقايسه تاثير اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمايه گذاران نهادي براساس مدل هاي کريستي و هوانگ و لاکونيشاک،شليفر و ويشني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه تاثير اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمايه گذاران نهادي براساس مدل هاي کريستي و هوانگ و لاکونيشاک,شليفر و ويشني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

اطلاعات نامشهود که غالبا از منبع غیررسمی کسب می گردد موجب عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می شود. این اطلاعات در بدو امر برای برخی سرمایه گذاران ایجاد مزیت اطلاعاتی می نماید اما به مرور زمان با انتشار اطلاعات نامشهود و تبدیل آن از اطلاعات نهانی به اطلاعات آشکار, ارزش و قدرت این مزیت اطلاعاتی کمرنگ تر می شود. از طرفی در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار, پیروی بی قید و شرط از دیگر سرمایه گذاران بدلیل تصور اینکه آنها دارای مزیت اطلاعاتی هستند, مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم گیری ها موجب هجوم سرمایه گذاران برای معامله ی سهام و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن ناکارآمدی, بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد. در این پژوهش تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از مقایسه ی نتایج مدل های کریستی و هوانگ و لاکونیشاک,شلیفر و ویشنی اثرگذاری اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که ضمن تایید وجود تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی, این تاثیر در مدل کریستی و هوانگ نسبت به مدل لاکونیشاک, شلیفر و ویشنی از شدت بیشتری برخوردار می باشد.

لینک کمکی