مقاله نقش صنعت ترجمه در اقتصاد دانش بنيان: سرمايه گذاري يا سرمايه سوزي علمي و فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش صنعت ترجمه در اقتصاد دانش بنيان: سرمايه گذاري يا سرمايه سوزي علمي و فرهنگي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

سرمایه گذاری علمی و فرهنگی از مفاهیم نوظهور در اقتصاد دانش بنیان است. از جمله موضوع ترجمه کهاخیرا در ایران با نگاه صنعتی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. صنعت ترجمه در دنیا مفهومی ریشه دار وبنیادین دارد که تمامی اجزای آن به صورت هدفمند و ساختاری یافته مشغول فعالیت هستند. این صنعت درایران اسلامی نوپا بوده و شکل گیری آن به سال 9831 برمی گردد. با این وجود ترجمه به عنوان یک عملریشه ای دیرپا در ایران دارد و ظرفیت های متعددی را در عرصه علمی و فرهنگی ایجاد کرده است. در این مقالهبا نگاهی آسیب شناختی به اهمیت و جایگاه صنعت ترجمه در انتقال علم و تکنولوژی و ایدولوژی خواهیمپرداخت تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان این صنعت را به عنوان سرمایه گذاری مورد توجهقرارداده و زایش و منفعت اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی