مقاله ايجاد تعادل بين منابع و مصارف طرح‌هاي بازنشستگي با استفاده از دانش اکچوئري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ايجاد تعادل بين منابع و مصارف طرح‌هاي بازنشستگي با استفاده از دانش اکچوئري :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :36

تعادل بین درآمدها و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهداف اساسی, به منظور تداوم فعالیت این صندوق‌ها می‌باشد. این مهم با بهره‌گیری از روش‌های نوین طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌ها وابزارهای پیشرفته, در جهت انجام تعهدات و همچنین بهره‌برداری اقتصادی و اطمینان بخش از منابع صندوق‌های بازنشستگی, امکان‌پذیر می‌باشد. دانش اکچوئری, با استفاده از‌ تکنیک‌های ریاضی, تئوری‌های احتمال و روش‌های آماری در مسائل مالی که به طور مشخص در بیمه و طرح‌های مستمری بازنشستگی کاربرد دارد, می تواند این صندوق‌ها را جهت دستیابی به اهداف خود یاری رساند. در این تحقیق, ضمن بسط دانش اکچوئری از طریق مروری بر مفاهیم , نظریه‌ها و مدلهای مربوط به اکچوئری و ارتباط آن با صندوق‌های بازنشستگی, وضعیت صندوق‌های بازنشستگی درایران و تعادل بین منابع و مصارف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با یک تحقیق موردی در یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور, با استفاده از محاسبات اکچوئری و‌ براساس مدل طرح‌های کارفرما پشتیبان, به بررسی در لایه دوم طرح‌های مشروط با مزایای تعریف شده(DB) پرداخته‌ایم. ‌همچنین بااستفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه, به بررسی آزمون فرضیه تحقیق, مبنی بر تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی موجود درکشور براساس محاسبات اکچوئری و ارائه راهکاری مناسب برای تقویت صندوق‌های مذکور, پرداخته‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از کسری منابع به مصارف صندوق می‌باشد.

لینک کمکی