مقاله پيش‌بيني سود هر سهم: ترکيب شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم بهينه‌سازي حرکت تجمعي ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني سود هر سهم: ترکيب شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم بهينه‌سازي حرکت تجمعي ذرات :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :29

انتظارات مربوط به سود اثرات قابل ملاحظه‌ای بر تصمیمات مدیران و سرمایه­گذاران دارد. یکی از معیار‌هایی که امروزه به عنوانشاخص سود‌آوری شرکت­ها مورد توجه قرار می‌گیرد, مفهوم سود هر سهم است.­سود هر سهم آثار عمده‌ای بر قیمت سهام شرکت­‌ها نیز دارد. از اینرو پیش‌بینی سود هر سهمهم برای سرمایه‌گذاران و هم برای مدیران از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش, مدل­بندی پیش­بینی سود هر سهم شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,با استفاده از ترکیب شبکه­های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه­سازی حرکت تجمعی ذراتبر مبنای مدل­های تک متغیره و چند متغیره است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به 114 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, طی سال­های 1380 تا 1389 استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می­دهدکهمدل تک متغیره بادقت 78.5% ومدل چند متغیره با دقت 91.7% سود هر سهم را پیش­بینی می­نماید.

لینک کمکی