مقاله الگوي ايراني اسلامي پيشرفت بر اساس ديدگاه فارابي (مطالعه موردي سعادت سياسي اجتماعي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي ايراني اسلامي پيشرفت بر اساس ديدگاه فارابي (مطالعه موردي سعادت سياسي اجتماعي) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :37

چکیده الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت موضوعی است که در وضعیت امروز جز برنامه فکری اندیشمندان ایرانی قرار گرفته است.الگوی بومی پیشرفت هر جامعه ای لاجرم باید بر گرفته از میراث فکری و اندیشه ای آن جامعه باشد. فارابی یکی از اندیشمندان اسلامی است که با طرح مدینه فاضله, نوعی آرمانگرایی اسلامی را رقم زده است.یکی از موضوعات فلسفه سیاسی فارابی در طرح مدینه فاضله و آرمان شهر خود, «سعادت» است که در محدوده سیاست و اجتماع در آرا وی آمده است.«سعادت», مفهومی محوری است که با توجه به ویژگی ها و شاخص هایی چون شایسته سالاری, نظام سلسله مراتبی, نخبه گرایی, محوریت خدا که بحث تقدس, معنویت و اخلاص است و شناخت ماهیت سعادت و غیره امکان تحقق دارد. در این مقاله با توجه به موضوعات مذکور, شاخص های یک الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی در ابعاد 1- مبانی,2- اهداف و3- سیاست ها و برنامه ها ذکر شده است.روش شناسی این مقاله توصیفی –استنباطی است.

لینک کمکی