مقاله تحليلي بر نسبت سياست با عالم خيال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليلي بر نسبت سياست با عالم خيال :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :28

چکیده سیاست را به‌عنوان مصداق اصلی حضور عالم خیال در زندگی دنیایی در نظر می گیریم. سیاست متعلّق به عالم خیال است و با درک سیاست است که عالم خیال را درک می‌کنیم. خیال را نباید به حوزه‌ی هنر منحصر کرد و استعداد حوزه‌ی سیاست برای درک خیال و حتی درک فعالیت‌های هنری بسیار قوی‌تر از حوزه‌ی هنر می‌باشد. خیال را نه صرفاً در حوزه فردی و نه به‌عنوان چیزی در کنار باقی محسوسات بلکه در بطن همین زندگی محسوس تلقی می‌کنیم. سیاست مهم‌ترین دریچه‌ی ورود به عالم خیال است. پیدایش مدینه‌ها, شکل گیری هویت‌ها, آزادی های سیاسی و خلاقیت ها, قانون‌گذاری, برقراری نظم‌ و نظامات اداری, شهری, اقتصادی, فرهنگی و همچنین امنیت و مدیریت افکار عمومی, به خوبی تعلق سیاست به عالم خیال را نمایان می سازند. عرصه‌ی هنر در عین اینکه این قابلیت را دارد, اما تا حد زیادی فردی و خصوصی است و امکان شکل گیری اندیشه های عام و شامل را تقلیل می دهد.

لینک کمکی