مقاله سنجش راهيابي انديشه‌هاي ابن خلدون در حوزة فکري تشيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش راهيابي انديشه‌هاي ابن خلدون در حوزة فکري تشيع :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :50

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه‌های ابن خلدون در حوزه فکری شیعه رواج نیافته است. این تصوّر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش است. در این تحقیق, بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان, 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین, درستی این تصوّرِ رایج, محل تردید است.

لینک کمکی