مقاله نقش عقل در تحوّل فقه سياسي شيعه مطالع? موردي: دور? معاصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش عقل در تحوّل فقه سياسي شيعه مطالع? موردي: دور? معاصر :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :43

در این نوشته تلاش می‌کنیم تا ضمن بررسی جایگاه و حجّیّت عقل و توجه به عقل عملی در اندیش سیاسی, نقش آن را در دگرگونی فقه سیاسی با تأکید بر دور معاصر بررسی کنیم. سؤال اصلی آن است که نقش عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه چیست؟ و پاسخ آن است که عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه با توجه به روش خردورزان اجتهاد و حجّیّت عقل در عرض دیگر منابع استنباط و کارکردهای آن در داوری نسبت به متون, گذر از ظواهر, کشف و تفسیر روزآمد از نصوص, فهم برخی از مصالح و مفاسد و فهم مستقلات و استلزامات عقلی, نقشی اساسی ایفا می‌کند. همچنین می‌توان جلوه‌های تحوّل‌آفرینی آن را در فقه سیاسی شیعه, در مواردی مانند چگونگی تعامل با قدرت, قدرت مقیّد و مشروط, نظریه ولایت فقیه, احتکار و فروش یا عدم فروش سلاح به دشمن ردّیابی کرد.

لینک کمکی