مقاله پرسش‌هاي اساسي رابطة اخلاق و سياست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پرسش‌هاي اساسي رابطة اخلاق و سياست :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :46

در صورت مشتمل بودن فعل اخلاقی بر ابعاد مثبت و منفی, از پیوند اخلاق و سیاست, گریزی نیست. توصیه‌های مثبت و منفی اخلاقی, برای سیاست, در عمل, از اجتناب‌ناپذیری پیوند مزبور حکایت می‌کند. اما به نظر می‌رسد منظور مدافعان جدایی اخلاق و سیاست, پیوند وجه مثبت و مطلق ارزش‌های اخلاقی با افعال اقتضایی سیاست باشد. شاید این پاسخ, حالتی از موجه‌نمایی را در صورت, حفظ کند, اما در برابر سؤال اساسی علل و عوامل شکاف میان افعال اختیاری (اخلاقی و سیاسی) و سطوح مختلف حیات فردی و اجتماعی و پایایی این شکاف, بی‌پاسخ می‌ماند. بهترین پاسخ به سؤال رابطه اخلاق و سیاست, مشابه دانستن این دو در یک سطح (اختیاری بودن) و دفاع از حیات یکپارچه انسانی و متفاوت دیدن آنها در سطحی دیگر, هدف فی نفسه اخلاق و ارزش‌های متعالی, به رغم توجه به ضرورت هستی‌شناختی و غایت شناختی آن (تقدّم ارزشی) و مشروط و وسیله بودن افعال سیاسی یا قدرت (تقدّم رتبی) است. از میان گونه‌شناسی قدرت, اگر فعل مشروط سیاسی یا قدرت, به طور عمده بر مدار اقناع و نفوذ باشد, گرایش آن به اخلاق, در مقایسه با زمانی که بر مدار زور, تهدید و اغوا دایر باشد, بیشتر است. اطمینان از جهات اخلاقی سیاست نیز در گرو نقد فعّال و نظارت مستمر نهادهای مدنی, به ویژه اخلاقی و دینی در جامعه است.

لینک کمکی