مقاله چشم‌انداز رابطة قوميت‌ها و دولت در عصر جهاني‌شدن با تأکيد بر شرايط کنوني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چشم‌انداز رابطة قوميت‌ها و دولت در عصر جهاني‌شدن با تأکيد بر شرايط کنوني ايران :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :26

چکیده در عصر جهانی‌شدن تغییراتی در نظام بین‌الملل ایجاد شده که زمینه را برای بهره‌برداری گروه‌های قومی از این موقعیت‌ها فراهم کرده است. در این دوره دولت‌ها که از طریق نظام آموزشی و بوروکراسی وابستگی به اجتماع ملی معینی را در جامعه ترویج می‌دادند از جانب گروه‌های فروملی و فراملی به چالش کشیده شدند. پروسه‌های جهانی‌شدن پیوندهای بین دولت و شهروندان را تضعیف کرده‌ است و در صورتی که راه حلی اصولی برای منازعات قومی در کشورهای چندقومیتی یافت نشود, خطر واگرایی و تجزیه این کشورها امری محتمل است. این مقاله سعی کرده است با بررسی تأثیر روندهای جهانی در مسائل قومی الزامات جدیدی را, که در این دوران متوجه مسائل قومیت‌های ایران و رابطه آن با دولت می‌شود, بدون تعهد به تنها یک چهارچوب تحلیلی بلکه با توسل به یک چهارچوب تحلیلی ـ تلفیقی بررسی کند.

لینک کمکی