مقاله تحليل مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران سوريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال بحران سوريه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

چکیده هرچند که در آغاز شکل گیری بحران سوریه که همزمان با پیدایش بهار عربی و بیداری اسلامی بود, یک این همانی برای پاره ای از تحلیلگران سیاسی ایجاد شده بود که بحران سوریه نیز از سنخ و جنس همان جنبش های انقلابیِ کشورهای منطقه است, امّا شکل گیری گروه های تروریستی و بنیادگرایان تکفیری- سَلفی از جمله جبهه ی النصره, اَحرار شام و داعش که در فعالیتی همسو با یکدیگر علیه منافع ملّت سوریه, این کشور را عرصه ی تاخت و تاز خود قرارداده اند, جمهوری اسلامی ایران را در موقعیتی قرارداد که با دقت و تیزبینی خاصی تحولات این کشور و منطقه را رصد نموده و در این جدال ژئوپلیتیکی, از منافع دولت و ملّت سوریه حمایت نماید. با توجه به این مطلب, فرض این پژوهش آن است که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه, واقعگرایانه و مبتنی بر منافع ملّی ایران و دولت- ملّت سوریه است؛ امری که در این پژوهش قصد تبیین آن را داریم. هدف از انجام این پژوهش, دست­یابی به درک صحیحی از رویکرد واقعگرایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران سوریه می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش, توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی است.

لینک کمکی