مقاله مقايسه «راهبرد مذاکره» با جريان‌ها و کشورهاي غير همسو از نگاه دو جريان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه (راهبرد مذاکره) با جريان‌ها و کشورهاي غير همسو از نگاه دو جريان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :42

راهبرد مذاکره با کشورها و جریان هایِ غیرهمسو با سیاست های جمهوری اسلامی ایران, طی دو دهه ی اخیر به صف بندی سیاست ها و جریان های سیاسی در داخل کشور, منجر شده و دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب را برای تحقق سیاست های خود, رویاروی هم قرار داده است. از این رو, سؤال اینجاست که نگرش هر کدام از دو جریان یادشده نسبت به این راهبرد چیست؟. کالبد شکافی ماهیت, اهداف, موانع, منابع قدرت و خصوصیات مذاکره کنندگان در این راهبرد به روش توصیفی _ تحلیلی, بیان گر این است که جریان اصول گرا, کشورهای غیرهمسو را در منظومه ی ارزشی خود تعریف کرده و معتقد است که این گفتگو, ارزش توقیتی دارد. از سوی دیگر, جریان اصلاح طلب, رایزنی دیپلماتیک را نشانی از حیات سیاسی در نظام بین الملل یادکرده و معتقد است که با مذاکره و گفتگو می توان دشمنی های شکل گرفته را از بین برد.

لینک کمکی