مقاله سازه‌انگاري الکساندر ونت: امتناع از گذار از بن‌بست‌هاي تئوريک روابط بين‌الملل و دست‌يابي به راهي ميانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سازه‌انگاري الکساندر ونت: امتناع از گذار از بن‌بست‌هاي تئوريک روابط بين‌الملل و دست‌يابي به راهي ميانه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :33

الکساندر ونت متفکر اصلی نظریه سازه‌‌انگاری در روابط بین‌‌الملل محسوب می‌‌شود. دغدغه او ایجاد راهی میانه یا پلی بین دو جریان اصلی مناظره کنونی حاکم بر روابط بین‌‌الملل, یعنی خردگرایی و انعکاس‌‌گرایی است. مقاله حاضر, ضمن ارائه تصویری مختصر از نظریه سازه‌انگاری ونت, چگونگی برآمدن این ره‌یافت و کاستی‌‌های مفهومی ‌‌و تجربی آن را برای دست‌یابی به راهی میانه یا نظریه جدید در روابط بین‌‌الملل واکاوی می‌‌کند. در این مقاله نشان داده می‌‌شود که چگونه‌‌ پویش فکری ونت به تقویت جایگاه فرهنگ و هویت و چگونگی تأثیرگذاری این مؤلفه‌‌ها در منافع و رفتار بازیگران انجامیده است. با این حال کاستی‌‌های سامان فکری ـ فلسفی ونت از نظر فقدان توانمندی در ارائه دستور کاری تحقیقاتی و گزاره‌‌های قابل ارزیابی علمی, گذار از دوگانگی ماتریالیسم/ اید‌ئالیسم, و دست‌یابی به راهی میانه در فرایند نظریه‌‌پردازی روابط بین‌‌الملل را با امتناع مواجه می‌کند. نقد و بررسی آرای ونت در مقاله حاضر با تمرکز بر اثر اصلی وی, نظریه اجتماعی سیاست بین‌‌الملل, صورت می‌‌گیرد.

لینک کمکی