مقاله الگوي نظام جهاني و تحليل جنبش‌هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي نظام جهاني و تحليل جنبش‌هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :32

در این مقاله, توانایی الگوی نظام جهانی در تبیین و تحلیل جنبش‌‌های اجتماعی بررسی می‌شود. پرسش اصلی این است که الگوی تحلیلی نظام جهانی از چه توان تبیینی در تحلیل جنبش‌های اجتماعی برخوردار است؟ بنابراین پس از بیان بنیان نظری و ویژگی‌های نظریه نظام جهانی, چهارچوب روش‌‌شناختی و الگوی تحلیلی نظام جهانی ترسیم می‌شود. سپس کاربرد این الگوی تحلیلی برای تحلیل جنبش‌های اجتماعی بررسی می‌شود. جنبش‌‌های نوین سیاسی و اجتماعی, به‌علت تحولات بنیادینی که در مناسبات سیاسی و اجتماعی در عصر جهانی‌ شدن به‌وجود آمده است, در بستر متفاوتی شکل گرفته‌‌ و از سرشت, اهداف, فرایند, و آرمان‌های متفاوتی برخوردار شده‌اند و در نتیجه, پیامدهای دیگری را نیز به ارمغان می‌آورند. بنابراین, دیگر الگوهای تحلیلی سنتی توانایی لازم را برای تبیین علل و عوامل, بسترها و خاستگاه, شرایط و ویژگی‌ها, و نتایج و پیامدهای جنبش‌های جدید اجتماعی ندارند. در حالی که به‌نظر می‌رسد, الگوی تحلیلی نظام جهانی از توانایی لازم و کارایی مناسب برای تبیین برخوردار است و با ویژگی‌‌های عصر جهانی ‌‌شدن و جنبش‌‌های نوین اجتماعی انطباق دارد.

لینک کمکی