مقاله مباني انديشه اي در تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با تاکيد بر سير? علمي و عملي امام خميني(ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مباني انديشه اي در تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با تاکيد بر سير? علمي و عملي امام خميني(ره) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :43

چکیده پیروزی انقلاب سلامی در ایران بستر مناسبی برای حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است. امروز و بعد از قریب به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی, سازوکارهای رسیدن به این جایگاه بزرگ و نحوه ساخت بنای رفیع آن مورد توجه است. ایده «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشته است مدل رسیدن به این تمدن جدید می باشد. قالب مدل­های فعلی توسعه برگرفته از مدل­های غربی و غیر اسلامی هستند و از خاستگاهی بومی برخوردار نبوده؛ لذا از خصلت کارآمدی برخوردار نیستند این پژوهش کوششی است برای تبیین مبانی فکری و معرفتی این پیشرفت.. فقه, فلسفه و عرفان در تمدن اسلامی و ایرانی, از جمله «ابرمفاهیمی» محسوب می­شوند که به راه اندازنده جریان­های علمی و عملی, و از ویژگی مهم «سازندگی» برخوردار هستند. در ترسیم الگوی پیشرفت و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب, دانش فقه به جهت «سرشت انسان» و همین­طور توانایی این دانش در حلّ معضلات زندگی انسانِ مسلمان, از موقعیت مرکزی و محوری برخوردار است که می­تواند با بهره­گیری از سنت فلسفی و عرفانی, اسباب تحول را موجب شود. این نوشتار تلاش می نماید تا نشان دهد الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی, با ملاحظه سنت فکری و نقد گذشته تمدن اسلامی, چاره ای جز برقراری تعامل, همراهی و نسبت روشن بین فقه, فلسفه و عرفان ندارد. امام خمینی(ره) الگوی روشنی در این خصوص است.

لینک کمکی