مقاله کالبدشکافي قدرت سياسي در پرتو بررسي معناي «امر سياسي»؛ ارائه چارچوبي جديد براي شناخت «امر سياسي»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کالبدشکافي قدرت سياسي در پرتو بررسي معناي (امر سياسي)؛ ارائه چارچوبي جديد براي شناخت (امر سياسي) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

«امر سیاسی» یکی از مفاهیم اصلی در سیاست نظری و عملی است؛از مفاهیم مغلق و پیچیده­ای که فهم نظری و تطبیق مصداقی آن دارای ظرافت های علمی خاصی است و اگر بدون در نظر داشتن روش و چارچوب مفهومی, دنبال شود که تابحال به این نحو بوده, هر موضوعی می تواند در حوزه و قلمرو «امر سیاسی» تعبیر یا نشود. در منابع جدی و مهم در زمینه ماهیت قدرت سیاسی, عموما«امر سیاسی» با توجه به «ساخت قدرت» و نگاه و رویکرد ناشی و حاصل از آن, تعریف و استخراج شده است.شایان ذکر است که ساختار قدرت می تواند محدوده امر سیاسی را تا حدودی تعریف کند اما باید گفت یک اشکال جدی در این میان وجود دارد و آن اینکه تعریف حاصل از توجه صرف به ساختار قدرت, جامع نیست.مثلا اینکه, مقوله هایی چون «جامعه» یا «مردم» و«افراد در عرصه عمومی» در آن کمتر مورد توجه هستند.یا اینکه اجزا قدرت در لایه­های پنهان داخل ساختار قدرت, مورد توجه قرار نمی­گیرند.با توجه به این مسئله به نظر می­آید می­توان با ارائه چارچوبی معطوف به مفاهیمی چون سیاست, قدرت سیاسی, حاکمیت و انواع و منابع قدرت و اعمال آن در قالب سه حوزه جامعه, حکومت و قدرت , دیدگاهی جامع­تر برای شناخت «امر سیاسی«, طراحی و تنظیم کرد.

لینک کمکی