مقاله بررسي روش و چهارچوب اصولي‌گري نظريه‌اي روش‌شناسانه در انديشة محمدحسين نائيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روش و چهارچوب اصولي‌گري نظريه‌اي روش‌شناسانه در انديشة محمدحسين نائيني :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :27

چکیده تحقق و شکل‌گیری یک نظریه مستلزم انطباق با مصداق و مصداق‌های بیرونی است. ازآن‌جاکه نائینی در اندیشه‌ورزی و تولید اندیشه موفق و قوی ظاهر شده و ابتکار او در تولید اندیشه جدید به‌نوعی منحصربه‌فرد است, تعیین چهارچوب و روش کاری وی, درقالب یک نظریه, موضوع این مقاله است. در این مقاله به روشی که نائینی از آن بهره گرفته است می‌پردازیم که می‌تواند مبنای نظریه‌ای روش‌شناختی باشد و آن تسهیل‌کننده تولید اندیشه‌ورزی است؛ یعنی رسیدن به روش و نظریه‌ای برای اندیشه‌ورزی مناسب با استناد به سبک کار نائینی که مبنای این نوشتار است. این چهارچوب و نظریه «اصولی‌گری» نام دارد؛ اصولی‌گری چهارچوب و نظریه‌ای است که بر کلیت آرای نائینی بار می‌شود. به این معنا که با رجوع به آرا و سبک تدوین و تولید دیدگاه‌های نائینی می‌توان این چهارچوب را استخراج کرد.

لینک کمکی