مقاله بازتاب نمايش قدرت سياسي متأثر از انديش? سياسي ايرانشهري در اشعار خاقاني شرواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازتاب نمايش قدرت سياسي متأثر از انديش? سياسي ايرانشهري در اشعار خاقاني شرواني :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :33

چکیده در پسِ روساخت زیبایی‎شناختی آثار ادبی, فرآیند پویایی فرهنگی در جریان است. بخش اعظمی از نظام‎های فکری و سنت‎های فرهنگی دیرین, در طی این فرآیند, حفظ, ارزش‎گذاری و منتقل می‎گردند. مطالعات میان‎رشته‎ای, از جمله رویکردهای مردم‎شناختی به ادبیات, امکان شناخت بهتر و عمیق‎تر این نظام‎ها را فراهم‎می‎آورد. به همین منظور, مقال حاضر, جلوه‎های نمایش قدرت سیاسی و اهداف آن و همچنین نظام اندیش سیاسی ایرانشهری را در اشعار خاقانی شروانی, شاعر بزرگ دربار شروان‎شاهان در قرن ششم مورد بررسی قرارمی‎دهد. پرسش اساسی این پژوهش درک موارد یادشده از خلال تصاویر و توصیفات شعری و درج انطباق آنها با یکدیگر است. هدف آن است تا با تحلیل متن ادبی منتخب, در ضمن نشان‎دادن ظرفیت آن در به‎تصویرکشیدن مفاهیم مردم‎شناختی و فرهنگی, شناخت و تحلیلی از زیرساختارهای قدرت و فضای تفکر سیاسی جامع دوران شاعر بر مبنای داده‎ها و تصاویر شعری ارائه‎‎شود.

لینک کمکی