مقاله بازنمايي و مديريت رسانه‌اي بحران در بحرين: تحليل گفتمان نشريات عربي‌زبان کشورهاي حاشية خليج فارس (از 7 مارس تا 8 ژوئن 2011)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازنمايي و مديريت رسانه‌اي بحران در بحرين: تحليل گفتمان نشريات عربي‌زبان کشورهاي حاشية خليج فارس (از 7 مارس تا 8 ژوئن 2011) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :37

زمانی‌ که جریان بیداری اسلامی در ابتدای سال 2011 به اوج خود رسید, مردم بحرین نیز هم‌سو با این جریان به اعتراضاتی گسترده مبادرت کردند که دخالت نظامی حکومت حاکم به کمک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس باعث گسترش و تعمیق این اعتراضات و تبدیل آن به بحران شد. در این میان, رسانه‌های کشورهای عربی‌زبان حاشیه خلیج فارس نیز با درنظرگرفتن گفتمان حاکم‌بر کشورهای خود به بازنمایی و مدیریت این بحران پرداختند. از این‌‌رو در مقاله حاضر, تلاش شده است تا گفتمان آن‌ها در قالب نحوه بازنمایی موضوع پیشِ رو بررسی شود. به همین منظور با تکیه بر روش تحلیل گفتمان 18 یادداشت تحلیلی از مجموع 8 نشریه نمونه‌گیری شده و در مدتی معین بررسی شده است. در‌نهایت, حاصل این بررسی به کشف «راهبرد اتخاذشده» و «نحوه بازنمایی بحران» در بحرین توسط رسانه‌ها و نیز ارائه مدل مربوطه منجر شد.

لینک کمکی