مقاله تحليل بافت سياسي، اجتماعي و تخصصي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛ ادوار اول تا پنجم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل بافت سياسي, اجتماعي و تخصصي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛ ادوار اول تا پنجم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :46

نخبگان سیاسی در هر نظام سیاسی یکی از عوامل تأثیرگذار بر تحولات می‌باشند و مجلس شورای اسلامی‌ در بردارنده نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا پژوهش حاضر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی ـ مقایسه‌ای و به منظور دستیابی به درک درستی از دلایل و چرایی روندهای سیاسی در ایران به تحلیل و بررسی بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مردم طی پنج دوره‌ی نخست مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش‌های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان مجلس شورای اسـلامی‌ طی ادوار اول تا پنجم چه آرایش و ترکیب سیاسی و اجتماعی داشته‌اند؟ و اساساً میان ادوار فوق الذکر به لحاظ بافت سیاسی و اجتماعی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات ضمن توصیفی از بافت سیاسی نمایندگان و تعلقات حزبی آنان, نمایندگان پنج دوره‌ی مجلس شورای اسـلامی‌ از‌ نـظر تـوزیع سنی, جنسیت, روحانی و غیر روحانی, سابقه‌ی نمایندگی و تحصیلات مورد بررسی و تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند علاوه بر روشن نمودن روند تحولات سیاسی و اجتماعی در مقطع تاریخی مورد نظر, به تحلیل دلایل و چرایی روندهای سیاسی در ایران کمک نماید.

لینک کمکی