مقاله سياست قدسي در حکمت متعالي امکان‌‌سنجي و ملاحظاتي بر انگارة فلسفة سياسي در پارادايم صدرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست قدسي در حکمت متعالي امکان‌‌سنجي و ملاحظاتي بر انگارة فلسفة سياسي در پارادايم صدرايي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :38

چکیده بحث محوری و مرکزی مقاله تبیین هویت فلسفه سیاسی متعالی بر مبنای حکمت متعالیه است که در گام نخست, با تنقیح وجود پارادایمی به نام پارادایم صدرایی, مدعی الگوی بنیادینی شده‌‌ایم که می‌‌توان با ابتنا بر مبانی هستی‌‌شناسانه, معرفت‌‌شناسانه, انسان‌‌شناسانه و گرایشات ارزشی و اخلاقی منظومه‌‌ای از مسائل و موضوعات مطرح در فلسفه سیاسی را از اصول و مبانی مزبور استنباط و اجتهاد کرد. در بخش پایانی نوشتار نیز با تقریر نظریه فلسفه سیاسی متعالی صدرایی با عنوان «سیاست قدسی» ارکان و اضلاع آن را برشمرده‌ایم و سپس ملاحظاتی چند در قالب نقد و بررسی درباره آن مطرح و مبین کرده‌‌‌ایم. همانند آن‌که اگر در حکمت متعالیه حکم به مشروعیت حکومت فقیهان و مجتهدان داده شود رأی اضطراری صدرا است نه رأی حقیقی و نهایی او که حکومت متألهان و حکیمان است و این‌که سیاست صدرایی مصداق نظریه آمریت و تابعیت است و دیگر آن‌که رسالت سیاست قدسی متعالی عمدتاً مطابق با الگوی بازگشت است و لذا سیاست را هویتی ابزارگونه می‌‌داند و در آخر این‌که, سیاست قدسی صدرایی راهی را برای تحقق دموکراسی هموار و میسور نمی‌‌سازد.

لینک کمکی