مقاله کاربرد روش تحليل هرمنوتيک در مطالعات اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد روش تحليل هرمنوتيک در مطالعات اسلامي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :36

چکیده هرمنوتیک به عنوان یک روش مستقل, جایگاه ویژه‏ای در حوز تفکر بشری پیدا کرده است. این روش, به‌ویژه در قرن بیستم, توانسته است دستاوردهای خود را به دیگر حوزه‏های دانش چون فلسفه, الهیات, علوم اجتماعی, فلسف علم, و ... ارائه کند و بحث‌های جدیدی را در آن عرصه‏ها پی افکند. هرمنوتیک به دو بخش هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک روشی تقسیم شده است که عمدتاً اولی با گرایش مفسرمحور و دومی با گرایش مؤلف‌‌محور شناسایی می‌شود. در حوز موضوع این مقاله مهم‌ترین مسائلی که وجود دارند عبارت‌اند از: کدام نحله از هرمنوتیک قابل استفاده در مطالعات اسلامی است؟ و آیا می‌توان بین روش رایج فهم متن در مطالعات اسلامی و هرمنوتیک رابطه‌ای برقرار کرد؟ نویسندگان این مقاله با مطرح‌ کردن امکان برقراری رابطه میان متون دینی و هرمنوتیک قصد دارند نشان دهند چون به‌کارگیری هرمنوتیک فلسفی منجر به قرائت‌های مختلف از دین و اعتقاد به تأثیر پیش‌فرض‌ها و در نهایت نسبی‌گرایی می‌شود, برای مطالعات اسلامی مناسب نیست, ولی هرمنوتیک روشی و شیو مؤلف‌محوری و متن‌محوری مستتر در آن با رعایت قواعد و مبانی مقبول هرمنوتیک روشی, صحیح‌ترین راه تفسیر متون دینی در مطالعات اسلامی است

لینک کمکی