مقاله مباني و مؤلفه‌هاي مفهومي اقتصاد سياسي بين‌الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مباني و مؤلفه‌هاي مفهومي اقتصاد سياسي بين‌الملل :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :36

چکیده این مقاله به بررسی بنیان‌های نظری و ساختار مفهومی اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که تعامل نیروهای سیاسی و اقتصادی چگونه به تکوین و قوام‌یابی اقتصاد سیاسی بین‌الملل انجامیده است؟ متغیرهای مختلفی شامل توسع فزایند به‌هم‌وابستگی اقتصادی, تنش‌زدایی در مناسبات غرب و شرق, فروپاشی سیستم برتون وودز, خیزش حمایت‌گرایی نوین, و مسائل بحران انرژی در تکوین این دیسیپلین نقش اساسی داشتند. در تبیین نحو تعامل منطق‌های اقتصاد و سیاست در عرص بین‌الملل به نگرش سه مکتب لیبرالیسم, رئالیسم, و مارکسیسم اشاره شده و همچنین در پاسخ به چیستی کارکرد و رسالت این دیسیپلین به معرفی دو مکتب امریکایی و بریتانیایی پرداخته شده است. از حوزه‌های موضوعی متنوعی که اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تشکیل می‌دهند, پنج موضوع اهمیت اساسی دارند: تجارت بین‌الملل, مالیه بین‌الملل, شرکت‌های چندملیتی, روابط شمال ـ جنوب, و هژمونی. در کلی این حوزه‌ها, تعامل دوجانبه‌ای میان نیروهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

لینک کمکی