مقاله بازشناسي انديشة سياسي اصحاب فرهنگستان علوم اسلامي قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازشناسي انديشة سياسي اصحاب فرهنگستان علوم اسلامي قم :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :37

چکیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران, فضا برای نقد تجدد مهیا گشت و افراد و گروه‌های زیادی انتقاد از آن را سرلوحه کار خویش قرار دادند. در این میان, «فرهنگستان علوم اسلامی قم» نیز یکی از نحله‌هایی بود که با شدت و توان و با رویکردی تمدن‌ساز به اسلام, سعی نمود پایه‌های تمدن اسلامی را در مقابل تمدن غربی استوار سازد. بر این اساس, در تحقیق حاضر برآنیم که اندیشه سیاسی اصحاب «فرهنگستان علوم اسلامی قم» را بررسی نماییم. بدین منظور, روش جماعت‌گرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای رسیدن به مقصود, غیریت‌سازی جماعت فرهنگستان با تجدد و نقدهای فرهنگستان به فلسفه اسلامی از نظر خوانندگان خواهد گذشت. هم‌چنین, مبانی فلسفی فرهنگستان (فلسفه شدن اسلامی) معرفی می‌گردد. در نهایت, تأثیر موارد فوق بر اندیشه سیاسی اصحاب فرهنگستان تبیین خواهد شد.

لینک کمکی