مقاله تغييرات نگرشي نسل سوم انقلاب در زمينه مقبوليت نظام سياسي: بررسي چهار پيمايش ملي در دهه 1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرات نگرشي نسل سوم انقلاب در زمينه مقبوليت نظام سياسي: بررسي چهار پيمايش ملي در دهه 1380 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :38

با توجه به جمعیت جوان کشور, سنجش نگرش مردم در زمینه مقبولیت نظام سیاسی مورد توجه جدی حاکمان می باشد. برای سنجش میزان مقبولیت سیاسی در این تحقیق تلاش کردیم با استفاده از 4 پیمایش ملی انجام شده در دهه 1380 , گویه هایی که می‌توانستند در سنجش این مفهوم تاثیر گذار باشند استخراج و سپس با همسان سازی سنجه‌ها, روند تغییرات نگرشی جوانان را در طول دهه 1380 مشخص کنیم. به این منظور, مفهوم مقبولیت سیاسی را به دو مقوله «توجیه پذیری» و «قانونی بودن» تقسیم نموده و گویه‌هایی که معرف هر کدام از این مقوله‌ها بودند استخراج شدند و در نهایت روند تغییرات نگرشی در زمینه مقبولیت سیاسی در دهه 1380 ترسیم شد. در این تحقیق از تحلیل ثانویه داده های به دست آمده ازپیمایشهای ملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات مقبولیت سیاسی در دهه 1380 به طور کلی در وضعیت نسبتا مطلوبی بوده است. این روند در ابتدا تا اواسط دهه 1380 رو به رشد بوده اما از اواسط تا اواخر دهه مذکور رو به کاهش بوده است. در خاتمه مهمترین عوامل کاهش‌دهنده مشروعیت نظام در دهه مذکور توضیح داده شده است.

لینک کمکی