مقاله تحريم اقتصادي، اثرگذاري ذهني و کنش سياسي: نمون? موردي دانشجويان دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحريم اقتصادي, اثرگذاري ذهني و کنش سياسي: نمون? موردي دانشجويان دانشگاه تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :34

چکیده عمده آثار موجود در زمینه مطالعاتِ مربوط به تحریم­های اقتصادی در رشت روابط بین­الملل, جنبه­های حقوقی و اقتصادی آن­ها را مد نظر خود قرار داده­اند. امّا تحقیق حاضر به دنبال بررسی ابعاد جدیدتری از آثار تحریم­ها بر روی شهروندان کشورِ هدف تحریم می­باشد. در این راستا جنبه­های ذهنی و روانی اثرگذاری تحریم­های ایالات متحده آمریکا بر نوع مطالبات و سطح مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی موضوع پژوهش در نظر گرفته شده است. فرضیه تحقیق بیان می­دارد که هرچه تحریم­ها بر روی شهروندان اثرگذارتر باشد, رفتار سیاسی آنان ماهیتی خشونت­آمیز پیدا کرده و نوع مطالبات افراد به سمت موضوعات اقتصادی­تر حرکت خواهد کرد. امّا نتایج حاصل شده نشان می­دهد که علی رغم افزایش میزان مشارکت سیاسی افرادی که تحریم­ها را اثرگذار ارزیابی کرده­اند, نوع مطالباتشان بیشتر حول محور موضوعات مدنی و سیاسی دارای سطح معناداری قابل تبیینی می­باشد. محقق بر این باور است که این خصیصه مربوط به ویژگی­های خاص جامعه آماری تحقیق, یعنی دانشجویان دانشگاه تهران می­باشد و در صورت گسترده­تر شدن جامعه آماری, امکان سنجش فرض اولیه, مجدداً مهیا خواهد شد. لازم به ذکر است, داده­ها از طریق توزیع پرسشنامه میان دانشجویان دانشگاه تهران بدست آمده و ابزار تجزیه و تحلیل آماری آن نیز, نرم افزار SPSS می­باشد.

لینک کمکی