مقاله مقايسة امر سياسي و جامعة سياسي مطلوب در انديشة هابرماس و موفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسة امر سياسي و جامعة سياسي مطلوب در انديشة هابرماس و موفه :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :36

چکیده در سال‌های اخیر دو نظریه رقیب, دموکراسی رایزنانه هابرماس و دموکراسی مجادله‌ای موفه, خود را به عنوان بدیلی برای دموکراسی لیبرال طرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد هر نظریه سیاسی بر تعریفی از امر سیاسی و متناسب با آن جامعه سیاسی مطلوب بنا شده است. بر این اساس, می‌توان این پرسش‌ها را طرح کرد: هابرماس و موفه امر سیاسی را چگونه تعریف می‏کنند؟ و, متناسب با این تعاریف, جامع سیاسی مطلوب آنان چه ویژگی‌هایی می‌یابد؟ به نظر می‌رسد هابرماس امر سیاسی را کنش زبانی میان سوژه‌های عقلانی ـ اخلاقی در عرصه عمومی به منظور دست‌یابی به مفاهمه می‌داند. بر اساس این تعریف, جامعه سیاسی اجماعی شکل خواهد گرفت که نه‌تنها روابط عقلانی ـ اخلاقی, خودآیینی, و مصالحه بر آن حاکم خواهد بود, بلکه وحدت جای تعدد و تکثر را خواهد گرفت. در مقابل, موفه امر سیاسی را کنش خصومت‌آمیز میان سوژه‌های متعارض در بستر اجتماعی می‌داند. بر اساس این تعریف, جامعه سیاسی مجادله‏‌آمیزی بر مبنای منطق هژمونی شکل می‌گیرد که در آن عنصر دشمنی به مخالفت بدل می‌شود. روش این پژوهش هرمنوتیک متن‌محور است.

لینک کمکی