مقاله تبيين نظام حکومتي در بينش سياسي ميرزا کوچک خان جنگلي:

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين نظام حکومتي در بينش سياسي ميرزا کوچک خان جنگلي: :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :32

چکیده مقاله حاضر می‌کوشد ضمن بازخوانی اندیشه و مواضع سیاسی میرزا کوچک خان, ‌‌‌‌به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ساختار بینش سیاسی وی از چه مقوله‌هایی تشکیل شده و بر این اساس نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است؟ روش تحقیق مقاله مطالعات تاریخی و روش گردآوری داده‌ها کتاب‌خانه‌ای است. یافته‌های تحقیق, در بُعد داخلی, مؤلفه‌های عدالت‌خواهی, استبدادستیزی, و نگرش مذهبی است و در بُعد خارجی ‌‌در ذیل عنوان کلی منافع ملی, مقوله‌‌های حفظ تمامیت ارضی, و ملی‌گرایی است که شکل‌دهنده بینش سیاسی کوچک خان بوده است. بر اساس این مؤلفه‌‌ها این‌چنین نتیجه می‌شود که کوچک خان مشروطه‌خواهی بوده که بر اثر فشار عوامل داخلی و تحولات بین‌المللی جمهوری‌خواه شده است.

لینک کمکی