مقاله کاربرد خوشه¬بندي در تهيه نقشه¬هاي شبه¬ زمين¬شناسي با استفاده از داده¬هاي ژئوفيزيک هوابردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد خوشه¬بندي در تهيه نقشه¬هاي شبه¬ زمين¬شناسي با استفاده از داده¬هاي ژئوفيزيک هوابردي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

از جمله کاربردهای داده‌های ژئوفیزیک هوابرد, تهیه نقشه شبه زمین‌شناسی است. در این نوع نقشه‌ها, محدوده هر واحد زمین‌شناسی و عوارض ساختاری چون خطواره‌ها را از روی تغییرات جانبی و تلفیق انواع داده‌های ژئوفیزیکی مشخص می‌کنند, اما جنس واحدهای زمین‌شناسی نا‌مشخص خواهد بود. البته در ادامه امکان تطابق‌دهی بین این نقشه و عوارض زمینی و مارک‌دار کردن نقشه مربوطه وجود خواهد داشت. در این مقاله, با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک هلیکوپتری دیگهم بخشی از برگ 1:100,000 آلوت توسط روش‌های خوشه‌بندی میانگین‌های- k و میانگین‌های- k فازی, نقشه توزیع واحدهای زمین‌شناسی تهیه شده و اعتبار آن ضمن مقایسه با نقشه 1:100,000 زمین شناسی بررسی شده است. علاوه بر این از مجموعه داده‌های مختلف ژئوفیزیکی به عنوان ورودی خوشه‌بندی کننده استفاده شده و به این ترتیب بهترین مجموعه از نظر دقت تطابق با مرز واحد‌های زمین شناسی معرفی شده است. نتایج خوشه‌بندی داده‌های ژئوفیزیک هوابرد نشان داد که در بین مجموعه داده‌های مختلف, با ترکیب نتایج دو مجموع داده (رادیوعناصر‌ و نسبت آن‌ها) و (مقاومت الکتریکی فرکانس‌های مختلف و سیگنال تحلیلی مغناطیس کل) می‌توان نقشه شبه زمین شناسی معتبرتری ارائه کرد.

لینک کمکی